ZiejullieZo

Welkom bij Ziezo!

Ziezo kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang en peuteropvang vanuit een eigentijdse visie op de ontwikkeling en behoeftes van kinderen.

Elk kind is speciaal en bijzonder zoals hij of zij is en ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is aan ons om de omstandigheden te scheppen waarin we voldoen aan de voorwaarden voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Ziezo kinderopvang heeft een breed aanbod van materiaal; de inrichting van onze ruimte en de begeleiding zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen in onze kinderopvang of BSO.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om positief te reageren en in te spelen op de behoeftes, mogelijkheden en initiatieven van ieder kind.

activiteiten

Inschrijven

Ziezo is Intermediair!

Ziezo bso  is Intermediair voor het
Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.

www.jeugdcultuurfonds.nl
www.jeugdsportfonds.nl

Openheid

Ziezo kinderopvang is open over de werkwijze en denkt graag met u mee. Ook is er op Ziezo kinderopvang de ruimte voor ouders om met de kinderopvang mee te denken en ideeën aan te dragen, Ziezo BSO en Peuteropvang hebben een hele betrokken en actieve oudercommissies.

Flexibiliteit

Het ruilen van dagen tijdens schoolweken is mogelijk binnen dezelfde maand. Een middag is niet te ruilen voor een vakantiedag. Wij kunnen uw aanvraag alleen honoreren mits het kind-leisterratio dat toestaat. Voor vakantiedagen gelden dezelfde voorwaarden als de schoolweken.

Hoge kwaliteit

Ziezo voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen voor de kinderopvang en heeft een pedagogisch coach om de kwaliteit in de praktijk te waarborgen. Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin zij zich in vrijheid en met uitdaging kunnen ontwikkelen.