ZiejullieZo

Beleid en documentatie

Op deze pagina kunt u onze beleidstukken, inspectierapporten en protocollen vinden die wij binnen Ziezo gebruiken. Mocht u vragen hebben of mist u dingen, vraag het ons gerust!

Algemeen veiligheids en gezondheidsbeleid

Algemene voorwaarden voor Ziezo:

Algemene voorwaarden Brancheorganistie Kinderopvang

Aanvullende algemene voorwaarden Ziezo

Bitcare ouderportaal:

uitleg ouderportaal

Inspectierapporten:

Ziezo BSO de Emma

Ziezo BSO de Rank

Ziezo BSO Ammerstol

Ziezo Peuteropvang Ammerstol

Ziezo Peuteropvang Schoonhoven

Medicatie gebruik en ziekte bij Ziezo Kinderopvang:

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen

Protocol hoe te handelen bij ziek kind tijdens opvang

Klachten reglement

Klachten reglement

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Meldcode huiselijk geweld:

Onze meldecode heeft een keurmerk van de LVAK. Het Keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol(succesvol) hebben laten toetsen.

Wilt u meer weten over de LVAK kunt u hier klikken.

Ziezo kinderopvang heeft een geschoolde aandachtsfuntionaris, die jaarlijks scholing volgt. De aandachtfunctionaris van Ziezo kinderopvang schoolt haar collega’s in de meldcode en alles wat hierbij komt kijken.