ZiejullieZo

Ziezo BSO's visie op het kind

Elk kind is speciaal en bijzonder zoals hij of zij is en ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is aan Ziezo bso om de omstandigheden te scheppen waarin Ziezo bso voldoet aan de voorwaarden voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Dit doet Ziezo bso door het aanbod van materiaal, de inrichting van onze ruimte en de begeleiding af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Daarnaast vindt Ziezo bso het belangrijk om positief te reageren en in te spelen op de behoeftes, mogelijkheden en initiatieven van ieder kind.

Luisteren naar, in plaats van vertellen aan

Ziezo bso’s gekwalificeerde groepskrachten hebben een begeleidende rol. Ziezo bso probeert een omgeving te scheppen waarin kinderen zich veilig voelen, zodat ze zichzelf kunnen zijn en ook nieuwe dingen durven te proberen. De groepskrachten van Ziezo bso kijken en luisteren naar de kinderen.

Als de groepskracht van Ziezo bso opvangt dat de kinderen ergens mee bezig zijn als ze uit school komen, bijvoorbeeld iets uit het nieuws, helpt de groepskracht van Ziezo bso de kinderen om met die vraag aan de slag te gaan en het verder te onderzoeken.

Door de groepskracht van Ziezo bso wordt materiaal aangeboden om iets te maken, voorzien in een computer om informatie te zoeken over een vraagstuk, een buiten spel bedacht om even uit te razen,een discussie opgestart waarbij de groepskracht van Ziezo bso alleen een sturende rol heeft. De kinderen mogen samen de regels vaststellen. Dit wordt begeleid door een groepskracht van Ziezo bso, zodat ieder kind evenveel inspraak heeft in de manier waarop we met elkaar omgaan bij Ziezo bso en de middag invullen. De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt ten alle tijden bij de ouders/verzorgers, Ziezo bso sluit hierbij aan. Een goede communicatie is hiervoor noodzakelijk. Ziezo bso probeert zoveel mogelijk te investeren in een goede verstandhouding tussen Ziezo en de ouders.