ZiejullieZo

Kindparticipatie

Ziezo vindt het erg belangrijk dat alle kinderen kunnen zeggen wat ze vinden, wat hun wensen zijn, welke activiteiten hun leuk vinden en dat er naar hen geluisterd wordt.

Tijdens elk eetmoment is ruimte en tijd om elk kind zijn of haar verhaal te laten doen. Maar ook om te inventariseren welke activiteiten de kinderen zouden willen doen.

1 keer per 6 weken is er kinderraad. Meestal plannen we een hele week na elke vakantie. In deze week worden de regels met de kinderen doorgenomen en aangevuld en aangepast door de kinderen. Een aantal regels zijn vaste standaard regels die Ziezo als basis meegeeft. De aanvullende regels komen uit de kinderen zelf.

1 keer per 6 weken worden ook alle activiteitenwensen van alle kinderen verzameld en vastgelegd. De pedagogisch medewerkers van diverse locaties maken er een gezamenlijk activiteitenrooster van.

Ouders ontvangen deze activiteitenroosters ook zodat ouders op de hoogte zijn van wat hun kinderen op de BSO kunnen gaan doen. De activiteiten zijn nooit verplicht voor de kinderen.