ZiejullieZo

Landelijk Register Kinderopvang

Ziezo voldoet aan alle wettelijke eisen om buitenschoolse opvang te mogen verzorgen. Wij zijn door de GGD geïnspecteerd op het gebied van veiligheid en hygiëne. Ook alle documentatie die nodig is om kwalitatief goede kinderopvang te kunnen bieden, is geinspecteerd. Na goedkeuring van de GGD heeft de gemeente Schoonhoven ons ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zie hieronder het landelijk registernummer per vestiging:

Landelijk register nummer van BSO de Rank is 171505372

Landelijk register nummer van Peuteropvang de Rank is 161732835

Landelijk register nummer van BSO de Emma is 136343971

Landelijk register nummer van BSO Ammerstol 153830918

Landelijk register nummer van Peuteropvang Ammerstol 361512880

GGD inspectierapporten

De GGD voert namens de gemeente inspecties uit in de kinderopvang. Alle kinderopvanginstellingen worden bezocht door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De inspecteurs onderzoeken of er beleid wordt gemaakt en uitgevoerd op de volgende gebieden:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie
  • Ouderrecht

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Hieronder kunt u het hele rapport per vestiging lezen.

BSO Emma:
Bekijk hier het inspectierapport van de BSO

BSO de Rank:
Bekijk hier het inspectierapport van de BSO

Peuteropvang de Rank:
Bekijk hier het inspectierapport van de Peuteropvang

BSO Ammerstol:
Bekijk hier het inspectierapport van de BSO

Peuteropvang de Poldermuis:
Bekijk hier het inspectierapport van de Peuteropvang