ZiejullieZo

Landelijk Register Kinderopvang

Ziezo voldoet aan alle wettelijke eisen om buitenschoolse opvang te mogen verzorgen. Wij zijn door de GGD geïnspecteerd op het gebied van veiligheid en hygiëne. Ook alle documentatie die nodig is om kwalitatief goede kinderopvang te kunnen bieden, is geinspecteerd. Na goedkeuring van de GGD heeft de gemeente Schoonhoven ons ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ziezo heeft een landelijk registernummer.

Landelijk register nummer van de Rank is 171505372

Landelijk register nummer van de Emma is 136343971

Landelijk register nummer van Ammerstol 153830918

Het landelijk registernummer van ons gastouderbureau is 121963482

U kunt alle inspectierapporten en landelijk register nummers vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

BSO Emma:
Bekijk hier de BSO LKR

BSO de Rank:
Bekijk hier de BSO LKR

BSO Ammerstol:
Bekijk hier de BSO

Ziejulliezo Gastouderbureau:
Bekijk hier de Gastouderbureau LKR