ZiejullieZo

Ouders

De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt ten alle tijden bij de ouders/verzorgers, wij sluiten hierbij aan. Een goede communicatie is hiervoor noodzakelijk. Wij proberen zoveel mogelijk te investeren in een goede verstandhouding tussen Ziezo en de ouders.

Om de privacy van kinderen en ouders/verzorgers te waarborgen zullen de volgende regels in acht worden genomen;

  • ¬†Gegevens van ouders/verzorgers en kinderen worden niet aan andere ouders/verzorgers, kinderen, scholen, instanties verleend en met zorg behandeld.
  • ¬†Er zal zonder medeweten van de ouders/verzorgers geen contact worden gelegd met buitenstaanders over het kind.

We nemen de tijd voor breng- en haalgesprekken met ouders/verzorgers. Hoe beter we weten wat een kind thuis beleeft, hoe beter we het kunnen begeleiden.

Elke groepskracht heeft een aantal kinderen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Zij of hij is in eerste instantie ook verantwoordelijk voor een goede relatie met de ouders/verzorgers van die kinderen en zorgt ervoor dat de informatie uit de kindbesprekingen aan de ouders/verzorgers doorgegeven wordt. Op deze manier krijgen de ouders/verzorgers de pedagogische informatie over hun kind waar ze recht op hebben.

Tijdens het kennismakingsgesprek praten we met de ouders/verzorgers over allerlei mogelijkheden voor het wennen van henzelf en hun kind. In overleg wordt bepaald hoe we het kind het beste kunnen laten wennen. U kunt hier als ouder in overleg met ons over beslissen.

Jaarlijks worden er oudergesprekken gepland waar ouders/verzorgers zich vrijwillig voor kunnen aanmelden. De informatie die hier uit komt kan aanleiding zijn tot een afspraak voor een uitgebreider gesprek. Op verzoek van de groepskracht of de ouders/verzorgers kunnen er tussendoor altijd gesprekken plaatsvinden.