ZiejullieZo

Peuteropvang

Onze visie op het kind

Elk kind is speciaal en bijzonder zoals hij of zij is en ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is aan Ziezo peuteropvang om de omstandigheden te scheppen waarin we voldoen aan de voorwaarden voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Dit doet Ziezo peuteropvang door het aanbod van materiaal, de inrichting van onze ruimte en de begeleiding af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Daarnaast vindt Ziezo peuteropvang het belangrijk om positief te reageren en in te spelen op de behoeftes, mogelijkheden en initiatieven van ieder kind.

Luisteren naar, in plaats van vertellen aan

Onze pedagogisch medewerkers hebben een begeleidende rol. Ziezo peuteropvang probeert een omgeving te scheppen waarin kinderen zich veilig voelen, zodat ze zichzelf kunnen zijn en ook nieuwe dingen durven te proberen. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren naar de kinderen.

Aanpak peuteropvang

Ziezo peuteropvang heeft een duidelijke rol in de sluitende aanpak van 2-4 jarigen en de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind richting zijn of haar basisschool.

Naast spelen en ontmoeten wordt binnen de Ziezo peuteropvang expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de peuters en het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden. De peuteropvang heeft vanuit ambitieniveau 3 de taak ontwikkelingsachterstanden te signaleren en begeleiding te bieden om deze achterstanden te bestrijden.

VVE

Door middel van inzet van het voor Voor- en Vroegschoolse Educatie programma Peuterplein bied Ziezo Peuteropvang kinderen een betere startpositie op de basisschool.

Ziezo peuteropvang werkt samen met basisscholen in de VVE Educatie. Ziezo peuteropvang en de basisscholen wil door deze samenwerking  zorgen dat de overstap naar het basisonderwijs zo klein mogelijk wordt voor uw kind.