ZiejullieZo

Protocol kindermishandeling

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

Als medewerkers van Ziezo signaleren dat er iets niet goed lijkt te gaan met een kind volgen wij een protocol om zorgvuldig te werk te gaan. Daarnaast is het van belang dat kindermishandeling snel gesignaleerd wordt zodat het kind of de kinderen geholpen kunnen worden. Op het moment dat wij ons zorgen maken is onze eerste stap altijd een gesprek met de ouders van het kind. Daarnaast kunnen we in overleg met ouders contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Schoonhoven zodat zij kunnen helpen bij het vinden van de juiste hulp. Wij houden ons altijd aan de privacywet en zullen dus nooit zomaar en zonder overleg in contact treden met derden over uw kind(eren). In de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld staan de stappen beschreven die de medewerkers van Ziezo volgen bij het vermoeden van kindermishandeling. Onze medewerkers worden jaarlijks geschoold in dit onderwerp.

Als u hier als ouder vragen over heeft, neem dan gerust contact met ons op!

Klik hier voor de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van Ziezo