ZiejullieZo

Tarieven BSO/VSO

Ons basispakket BSO Tarieven 2024

Hierbij het complete overzicht van de tarieven voor Buitenschoolse Opvang (BSO) en Voorschoolse Opvang (VSO) die van kracht zijn voor 2024.

Basispakkettarieven BSO Schoonhoven en Ammerstol 2024

Basispakket

1 vaste dag per week

40 schoolweken

                               12 vakantiedagen

(allen de rank locatie geopend tijdens vakanties)

TijdenTotaal aantal uren per jaarPrijs per uurPrijs per maandPrijs per jaar
1 vaste dag per week

Schoolweken

14.00 – 18.30 uur

Vakantiedagen

7.30 – 18.30 uur

301 uur€ 9,12€ 228,76€ 2745,12

Basispakkettarieven VSO Schoonhoven en Ammerstol

Basispakket

1 vaste dag per week

TijdenTotaal aantal uren per jaarPrijs per uurPrijs per maandPrijs per jaar

 40

schoolweken

7.30 – 8.30 uur

40 uur€ 9,12€ 30,40€ 364,80

 

Meerdere dagen afnemen

Als u meer dan 1 vaste dag per week wilt afnemen kunt u bovenstaande bruto prijzen vermenigvuldigen met het aantal vaste dagen dat u wenst.

Pakket

Ziezo werkt met vaste pakketten met vaste dagen. Hierdoor kunnen we het uurtarief van Ziezo laag houden.

Schooldagen

De schooldagen in uw contract gelden op uw contractuele dagen en niet automatisch op andere dagen in de schoolweken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan andere dagen dan uw vaste contractdagen.

Vakantiedagen

De vakantiedagen in uw contract  gelden op uw contractuele dagen en niet automatisch op andere dagen in de vakantie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan andere dagen dan uw vaste contractdagen.

Extra dagen afnemen

Als u gekozen heeft voor het basispakket met een of meerdere vaste dagen, dan kunt u tegen hetzelfde uurtarief incidenteel extra dagen afnemen in overleg. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan onverwachte omstandigheden, studiedagen of extra vakantiedagen naast uw vaste dag(en). Deze extra dagen worden de eerst volgende maand gefactureerd.

Ruilen van dagen

Ziezo heeft een extra service dat er dagen geruild mogen worden mits het kind-leidsterratio dat toestaat.
Voor alle ruildagen geldt dat de ruilaanvraag minimaal 2 weken voorafgaande aan dag die ouders willen ruilen.
Achteraf willen ruilen van dagen is niet toegestaan. 

Ruilen in schoolweken

Het ruilen van dagen tijdens schoolweken is mogelijk binnen dezelfde maand. En een middag is niet te ruilen voor een vakantiedag of studiedag. 
Valt een studiedag niet op uw contract dag, kunt een extra dag aanvragen via uw ouder app. De studiedag wordt dan in zijn geheel achteraf gefactureerd bij ouders.
De ruil aanvraag kan alleen door Ziezo gehonoreerd worden mits het kind-leidsterratio dat toestaat.

Ruilen van vakantiedagen

Voor vakantiedagen gelden dezelfde voorwaarden als de schoolweken. Het is niet mogelijk een vakantiedag te ruilen en in te zetten op dagen in de schoolweken. Er mogen vakantiedagen geruild worden binnen dezelfde maand in dezelfde vakantie.
Alleen ook hier geldt dat Ziezo alleen de aanvraag kan honoreren mits het kind-leidsterratio dat toestaat.

Sluitingsdagen en feestdagen

Feest – en sluitingsdagen zijn allemaal al doorberekend in het uurtarief van de BSO en VSO.

Extra sluitingsdagen zijn Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart. 
Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart mogen ouders ruilen voor een andere dag. Ook bij deze eventuele ruiling geldt wel dat Ziezo rekening houdt met het kind-leidsterratio.

 

Belastingdienst Kinderopvangtoeslag 2023

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

  • ander aantal opvanguren of uurtarief
  • andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
  • ander inkomen van uzelf of uw partner

Stopt de opvang van een kind? Of stopt u met een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus? Ook dat kunt u doorgeven.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen.