ZiejullieZo

Tarieven Peuteropvang

 

Tarievenoverzicht Ziezo Peuteropvang 2023

Basispakkettarieven

Basispakket
1 vaste dag per
week:
40 weken
Totaal aantal
uren per jaar
Prijs per uurPrijs per maandPrijs per jaar 
 1 vaste dag per
week
Schoolweken
08:15 – 12:15 uur
160 uur€9,12€ 121,60€ 1.459,20 

Meerdere dagen afnemen

Als u meer dan 1 vaste dag per week wilt afnemen kunt u bovenstaande prijzen vermenigvuldigen met het aantal vaste dagen dat u wenst.

Sluitingsdagen en feestdagen

Feest – en sluitingsdagen zijn allemaal al doorberekend in het uurtarief van de peuteropvang.

Extra sluitingsdagen zijn Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart. 
Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart mogen ouders ruilen voor een andere dag.
De ruil aanvraag kan alleen door Ziezo gehonoreerd worden mits het kind-leidsterratio dat toestaat.

Kinderen zonder VVE – indicatie

Kinderen zonder VVE – indicatie kunnen maximaal 2 ochtenden per week afnemen.

Kinderen met VVE – indicatie

Sommige peuters hebben meer hulp nodig bij hun (taal)ontwikkeling. De verpleegkundige op het consultatiebureau kan u vertellen of uw peuter een indicatie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgt. Uw peuter krijgt dan gratis extra uren peuteropvang. U kunt bij het consultatiebureau terecht als u wilt weten of uw peuter een VVE-indicatie krijgt.

Kinderen met een VVE indicatie kunnen maximaal 4 ochtenden per week afnemen.

Mocht uw kind een VVE- indicatie hebben ontvangen van het CJG, worden er 2 opvangdagen vergoed door de gemeente. De andere 2 dagen dient er kinderopvangtoeslag aangevraagd te worden.

Overzicht gemeente voor ouders met en zonder kinderopvangtoeslag voor Peuteropvang

De gemeente betaalt

U betaalt

De Belastingdienst betaalt

Een deel van de kosten als u geen kinderopvangtoeslag krijgt.

Een bijdrage die afhangt van uw inkomen.

Een deel van de kosten: kinderopvangtoeslag.

8 uur extra opvang voor peuters met een VVE-indicatie.

  

Belastingdienst Kinderopvangtoeslag 2023

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar bekijken én wijzigen.

De volgende veranderingen kunt u doorgeven:

  • ander aantal opvanguren of uurtarief
  • andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
  • ander inkomen van uzelf of uw partner

Stopt de opvang van een kind? Of stopt u met een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus? Ook dat kunt u doorgeven.

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen.

Kinderopvangtoeslag veranderingen per 2023

De minister heeft besloten de koppeling gewerkte uren in 2023 los te laten. Hierdoor zijn gewerkte uren niet meer gekoppeld aan het aantal uren kinderopvang dat kan worden afgenomen of waar je als ouder toeslag voor kunt ontvangen. Wel is kinderopvang er alleen nog voor werkende ouders, de z.g. arbeidseis. Meer hierover op onze website www.gratiskinderopvang.nl.