ZiejullieZo

VVE Peuterplein

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Dit gebeurt door kinderen spelenderwijs te laten leren.
Wij werken met de VVE-methode Peuterplein:

Stimuleert nieuwsgierigheid

Met Peuterplein stimuleer je de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen.

Doorlopende leerlijn

Peuterplein heeft een optimale doorlopende leerlijn naar de basisschool. Dat maakt de stap naar het basisonderwijs een stuk kleiner!

Stimuleert ontwikkeling

Taal, voorbereidend rekenen, motoriek en muziek: met Peuterplein stimuleer je de allerkleinsten in hun ontwikkeling.