ZiejullieZo

Welkom bij

Ziezo kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang en peuteropvang vanuit een eigentijdse visie op de ontwikkeling en behoeftes van kinderen.

Elk kind is speciaal en bijzonder zoals hij of zij is en ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is aan ons om de omstandigheden te scheppen waarin we voldoen aan de voorwaarden voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Ziezo kinderopvang heeft een breed aanbod van materiaal; de inrichting van onze ruimte en de begeleiding zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen in onze kinderopvang of BSO.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om positief te reageren en in te spelen op de behoeftes, mogelijkheden en initiatieven van ieder kind.

Openheid

Ziezo kinderopvang is open over de werkwijze en denkt graag met u mee. Ook is er op Ziezo kinderopvang de ruimte voor ouders om met de kinderopvang mee te denken en ideeën aan te dragen, Ziezo BSO en Peuteropvang hebben een hele betrokken en actieve oudercommissies.

Flexibiliteit

Het ruilen van dagen tijdens schoolweken is mogelijk binnen dezelfde maand. Een middag is niet te ruilen voor een vakantiedag. Wij kunnen uw aanvraag alleen honoreren mits het kind-leisterratio dat toestaat. Voor vakantiedagen gelden dezelfde voorwaarden als de schoolweken. Het is niet mogelijk een vakantiedag te ruilen voor de middagen in de schoolweken. En mogen vakantiedagen alleen geruild worden binnen dezelfde maand in dezelfde vakantie.

 

Hoge kwaliteit

Ziezo voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen voor de kinderopvang en heeft een pedagogisch coach om de kwaliteit in de praktijk te waarborgen. Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin zij zich in vrijheid en met uitdaging kunnen ontwikkelen.

Vriendjes of vriendinnetjes

We hebben een speelconstructie waardoor vriendjes of vriendinnetjes kunnen komen spelen. Hiervoor geldt wederom de regel wanneer het kind-leidsterratio dat toestaat. Wij vragen de ouders van het spelende kind het kind weer op te halen om 16:00 uur. Het spreekt voor zich dat het gaat om een speelafspraak en geen verkapte opvang.

Sluitingsdagen

Sluitingsdagen van de BSO en Peuteropvang, Goede vrijdag en de dag na Hemelvaart, zijn te ruilen tegen een dag in een schoolweek of vakantie week binnen dezelfde maand.

Een eerlijke en lage prijs

Bij Ziezo BSO rekenen met 40 schoolweken en 12 vakantiedagen per jaar bij 1 vaste dag buitenschoolseopvang in de week. Bij Ziezo peuteropvang rekenen wij 40 schoolweken. U betaalt geen inschrijfkosten bij Ziezo kinderopvang. Ziezo kinderopvang maakt geen onnodige kosten voor de organisatie, waardoor de prijs laag zal kunnen blijven.